تبلیغات
attention - زندگینامه ی کامل HEO YOUNG SAENG

هیو یونگ سنگ پرنس گروه ...پسر بچه ای كه در یك روز پاییزی در سال 1986.11.3 به دنیا امد .. تك فرزنده یك خانواده ای بود كه وضعشون تا حدی خوب بود .. اون نور چشم مادرش بود .. فقط كافی بود یونگ سنگ یك بار از چشم دور بشه كه مادرش همه جا رو برای پیدا كردن پسرش زیر رو می كرد .. اما روی همه اینها یونگ سنگ می خواست به خودش متكی باشه .. اون هم سخت می تونست با اطرافش ارتباط برقرار كنه به خاطر همین دوستان زیادی نداشت .. اما هیچ كس نمی دونست این پسر بچه با یك حنجره طلایی به دنیا امده و حالا حنجره ای طلایی
یك گروه پرطرفدار آسیایی هست …

یونگ سنگ در واقع آدمی آرام و ساكتی هست .. خیلی كم حرف می زنه .. اگه هم حرف بزنه همه سرتا پا گوش میدن كه چی می خواد بگه .. معمولا چیزی از خودش رو لو نمیده .. به خاطر همین پسری آب زیر كاه هست.. نمیشه سر در آورد كه چیكار می خواد بكنه .. یونگ سنگ خیلی غیر قابل پیش بینی هست .. در این رابطه هیون جونگ میگه : شناختن یونگ سنگ خیلی سخته .. اما اگه بشناسیش .. دیگه اونو شناختی و می تونی هر حركتی رو كه می خواد انجام بده رو بفهمی .. خیلی غیر قابل پیش بینی .. اصلا نمی فهمی می خواد چیكار كنه یا چی بگه یا چیكار می خواد انجام بده .. چون دوست نداره خودش رو لو بده .. اما برای من این جور نیست چون من یونگ سنگ رو شناختم ….

یونگ سنگ هم مثل هیون جونگ تو دار هست .. اونم در ارتباط برقرار كردن با دیگران مشكل داره .. و سخت می تونه با كسی روی صحبت رو باز كنه یا حرف بزنه .. اما وقتی در جمع دوستانش باشه خیلی شوخ و خوش خنده هست … در این مورد كیو جونگ میگه : هیچ كس یونگ سنگ رو اونجور كه بخواد نمیشناسه .. همه از من می پرسن خیلی ساكت و آرامه … چطوری باهاش كنار می یاین .. اما من مخالفت می كنم و میگم نه یونگ سنگ اینجوری نیست .. اون خیلی شوخ و خوش خنده هست .. چرا شماها اونو آرام می بینین ؟؟

اون خیلی مهربونه .. و حامی خوبی برای دوستاش اون برای دوستاش فداكاری می كنه .. چون عاشق دوستاشه .. و حاضره برای حق دوستاش بجنگه .. و نذاره كسی به دوستاش صدمه بزنن .. اون آدم خیلی شلوغیه اما هیچ وقت از خودش شلوغ بودن رو نشون نداده .. دوست داره همیشه روی پایی خودش وایسته .. و به قول خودش چون پسری مامانی هست كمی هم لوس تشریف داره … جونگ مین در این رابطه میگه : اون خیلی مهربونه .. اگه ناراحت باشی طوری می تونه بحث رو عوض كنه كه تو ناراحتیت رو از یاد ببری .. حاضر نیست صدمه ای به ما بخوره … وقتی هیون جونگ مریض بود حاضر نشد اون در اون موقعیت تنها بذاره و با اینكه می دونست خطر ناكه اما بازم پیش هیون جونگ موند .. همه میگن شلوغ بودن به یونگ سنگ نمی یاد اما یونگ سنگ به قدر كافی شلوغ هست اما قرار نیست كسی بفهمه … تنها مشكلی من باهاش دارم كمی لوس بودنشه كه اونم داره یواش یواش حل میشه ….

یونگ سنگ هم خیلی پر خوره البته خیلی هم یواش می خوره آروم آروم .. خوش خوابه .. و اونم سخت میشه بیدارش كرد .. و شدیدا حساسه به موهاش و صورتش .. وقتی بیدار میشه اولین كاری كه می كنه جلوی آینه میره … از خصوصیات بد یونگ سنگ میشه به بد حرف بودنش و تیكه انداختنش اشاره كرد .. یونگ سنگ هم آدم عصبی هست .. هیونگ جون در این مورد میگه : خیلی بد حرفه باید قبول كرد .. یهو یه چیزی میگه كه آدم خشك میشه .. نمی دونه ناراحت بشه به این حرف یا بخنده .. خودشم قبول داره كه این عادتش رو باید ترك كنه .. تیكه انداختنش به دخترا هم كه وای وای .. بعضی وقت ها من خودم باور نمی كنم كه یونگ سنگ یه همچین كاری كرد … اما خوب در مورد اعصبانیتش .. بد اعصبانی نمیشه و لی عصبیش كنین شما رو در اون
روز بدبخت می كنه .. اونقدر میگه میگه كه آخر میگین بابا اشتباه كردم رضایت بده …
اگه اینجور بشه بهترین كار اینكه از زیر دستش فرار كنین .. یونگ سنگ خودش هم از این
اخلاقاتش خوشش نمی یاد …

یونگ سنگ زیاد كتاب می خونه.. خیلی دوست داره كتاب خوندن رو … . حیوانات خانگی رو هم خیلی دوست البته به غیر از گربه …  همه اعضا ء در این موضوع مشترك فكر می كنن كه این خصوصیت یونگ سنگ رو توصیف می كنه .. یونگ سنگ آدم اسرار آمیزیه و كسی نمی تونه كشفش كنه … راستی یونگ سنگ از صداهای بلندی مثل صدای تركیدن بادكنك یا انفجار خفیف می ترسه …