تبلیغات
attention - سریال دوران کهن( فصل پنجم)
چه دوران کهنی شده فصل چهارم که تموم شد و رفتیم تو خماری تا فصل پنجم شروع بشه.  اما یه تفاوت تو این فصل هستش.

درمورد خود سریال بگم که فصل پنجم درواقع فصل آخر سریال دوران کهن هست و قراره شش قسمت داشته باشه.
سریال هم از جایی شروع میشه که :

کانر تونست الگوی ناهنجاری ها رو پیدا کنه و درواقع مقدمه ساختن دستگاه هلن کاتر بشه. از طرفی دنی کوئین قبل از اینکه برگرده دنبال برادرش پاتریک ، به متیئو گفت که یه ارتباطی بین هلن و فیلیپ بوده و نباید بهش اعتماد کنند. کاتر که از ماجرا خبر نداشت پیش فیلیپ رفت و خواست درمورد کشفِ جدیدش باهاش صحبت کنه و ...