تبلیغات
attention - گروه Rainbow


 


بیوگرافی اعضا :


نام :   Kim Jae Kyung

تاریخ تولد : 24 دسامبر 1988

گروه خونیAB

قد : 168

وزن : 45


 

نام :   Go Woo Ri

تاریخ تولد : 2 فوریه 1988

گروه خونی : A

قد : 165

وزن : 44
نام : jo Hyun Young

تاریخ تولد : 11 آگوست 1991

گروه خونی : B

قد : 160

وزن : 41


 

نام  Kim Ji Sook

تاریخ تولد : 18 جولای 1990

گروه خونی : A

قد : 164

وزن : 41


 

نام :   No Eul

تاریخ تولد : 10 می 1989

گروه خونی : A

قد : 164

وزن :44

 

نام : Oh Se Mi

تاریخ تولد : 13 سپتامبر 1988

گروه خونی : A

قد : 167

وزن : 45

 

نام : Jung Yoon Hye

تاریخ تولد : 14 آوریل 1990

گروه خونی  : O

قد : 166

وزن : 47