تبلیغات
attention - بیوگرافی گروه F.T island

لیدر :


نام : چوی جانگ هون

تاریخ تولد : 7 مارچ 1990

گروه خونی : A

 قد : 178

 وزن : 60 

دیگر اعضای گروه :


 

نام : لی هنگ گی

تاریخ تولد : 2 مارچ 1990

گروه خونی : AB 

قد : 176

وزن : 60
نام : لی جه جین

تاریخ تولد : 17 دسامبر 1991

 گروه خونی : A

قد : 177

وزن : 58

 


نام : چوی مین هوان

تاریخ تولد : 11 نوامبر 1992

گروه خونی : A

قد :171

وزن : 55

 


نام : سونگ سونگ هیون

تاریخ تولد : 21 آگوست 1992

 گروه خونی : O

قد : 180

وزن : 60